Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Avís legal

Avís legal

Aquest web és propietat i està gestionat des del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Aquesta pàgina web ha estat creada per l'Ajuntament de Salou, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.cyclingsalou.com està registrat a favor del Patronat de Turisme de Salou, amb NIF P-9318501-E i domicili social al Passeig Jaume I, nº4, 43840 – Salou (Tarragona). Telèfon de contacte +34 977 350 102 i adreça de correu electrònic pmtsalou@salou.cat


2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Patronat de Turisme de Salou, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del Patronat de Turisme de Salou. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. 


3. Contingut de la web i enllaços. El Patronat de Turisme de Salou no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.cyclingsalou.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que el Patronat de Turisme de Salou tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.


4. Actualització i modificació de la pàgina web. El Patronat de Turisme de Salou es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho. 


5. Indicacions sobre aspectes tècnics. El Patronat de Turisme de Salou no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al Patronat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del Patronat de Turisme de Salou no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.